Pasterstwo w Polsce

Witamy na stronie poswieconej pasterstwu w Polsce. Bedzie ona stopniowo uzupelniana, tak, by stac sie docelowo kompendium wiedzy dla pasjonatow pasienia.

AHBA JHD test

Junior Herding Dog Test powstal jako pomost między testami, treningami dla poczatkujacych a pełniejszymi treningami wymaganymi do uczestniczenia w trialach. Sędzia w razie potrzeby może przekazywac sugestie i udzielac słownej pomocy przewodnikowi psa przed próba i w czasie jej trwania ale nie bierze aktywnego fizycznego udzialu w kierowaniu psem.

Pies może nie miec dopracowanych komend ale powinien w sposob widoczny być w stanie wykonac podstawowe elementy pasienia wystarczające do przeprowadzenia zwierząt przez prostą trasę. Formularz testu JHT pozwala ocenic wykonanie kolejnych zadan jako „Dobrze”, „Zadowalająco”, „Niezadowalająco” i „Nie zaliczony”. Aby pies zaliczył test, kazde zadanie musi być zaliczone na „Dobrze” lub „Zadowalajaco”.

ZATRZYMANIE:

Pies w czasie zatrzymania powinien po wydaniu jednej komendy (może siedziec, stac lub warowac) pozostac w pozycji az do zwolnienia i dopiero zacząc zbliżac się do zwierząt. Pies, który nieco wędruje po wydaniu komendy, może wciąż otrzymac ocenę zaliczającą ale jest to niepożądane. Przesunięcie się o większy dystans lub złamanie polecenia i podbiegniecie do zwierząt jest oceniane jako „Niezadowalające” lub „Nie zaliczone”. Jeżeli pies zacznie się podrywać, ale kolejna wydana komenda go powstrzyma i zatrzyma w miejscu do momentu zwolnienia, nadal może uzyskac ocenę zaliczającą.

ZBIERANIE I KONTROLA:

W czasie zbierania i kontroli stada pies nie powinien rozdzielać zwierząt lub w inny sposób powodować nadmiernego zamieszania. Pies powinien przybliżać się do zwierząt spokojnie i płynnie, utrzymując właściwy dystans do stada. Pies o nieco gwałtowniejszym sposobie poruszania się może wciąż zaliczyć test, ale nie otrzyma zaliczającej oceny jeśli atakuje zwierzęta, rozdziela je lub rozpędza. Podobnie, jeśli pies ma trudności z poruszeniem stada może wciąż zaliczyć jeżeli uda mu się przesunąć zwierzęta z pomocą ze strony przewodnika, ale nie powinien otrzymać wystarczających ocen jeżeli nie jest w stanie tego zrobić bez znaczącego udziału człowieka.

PORUSZANIE SIĘ NA TRASIE PRZEBIEGU:

W trakcie przepędzania stada po wyznaczonym torze pies powinien dostosowywać swoje tempo do stada, utrzymywać właściwy dystans, używać wystarczającego ale nie nadmiernego nacisku, tak aby zwierzęta nie przyspieszały zbytnio, ani nie rozbiegały się. Powinien w ten sposób prowadzić stado po trasie wskazywanej przez przewodnika, utrzymując możliwie prostą linię między przeszkodami. Zakręty powinny być gładkie i wyraziste, bez rozpędzania czy niepokojenia stada; zależnie od sytuacji mogą być stopniowe lub ostrzejsze.

Przewodnik powinien używać tak niewielu komend jak to możliwe pozwalając psu na wykazanie się naturalnymi zdolnościami. Pies może otrzymać ocenę zaliczającą nawet jeśli występują np. umiarkowane podpędzanie, okazjonalne rozbiegnięcie się, konieczność powtórzenia poleceń, nieznaczne rozdzielenie stada, nierówna linia przebiegu, nieznaczne okrążanie stada, itp. w zależności od nasilenia tych zachowań. Oceny niezaliczające są przyznawane jeśli występuje ciągłe nadmierne popędzanie stada, powtarzające się rozdzielanie, nadmierne niepokojenie zwierząt, ignorowanie poleceń bądź potrzeba ciągłego ich powtarzania, stałe okrążanie stada w trakcie przebiegu, wycofywanie się przy niewielkim oporze ze strony zwierząt i niemożność ich poruszenia przez dłuższy czas w takiej sytuacji itp. Jeżeli zwierzęta się wyłamią ale pies natychmiast spędzi je z powrotem może nadal zaliczyć test, jeżeli jednak uciekną całkowicie i nie da się ich skutecznie/efektywnie zagonić z powrotem na wyznaczony tor albo jeśli pies kilkakrotnie traci kontrolę nad stadem, nie może otrzymać oceny zaliczającej.

PRZESZKODY:


Bramki mogą być pokonane w dowolnej kolejności, zaczynając od centralnej lub którejś z narożnych. Następnie stado jest zapędzane do koszaru. Wszystkie zwierzęta powinny zostać przeprowadzone przez każdą z przeszkód, ale jeśli jedno z nich ominie którąś bramkę, test nadal może zostać zaliczony. Podejście i przejście przez bramki powinno być spokojne i pod kontrolą. Samo pokonywanie bramek nie musi być idealnie gładkie, może wystapić nieco kluczenia (wearing) ale niezbyt nasilonego. Także przypadkowe pokonanie bramki przez stado nie powinno być podstawą do zaliczenia.

NIEZAWODNE ZATRZYMANIE:

Pies może zatrzymywać się w dowolnej pozycji, siad, stój czy waruj. Może zostać zatrzymany w trakcie przebiegu jeśli wystąpi potrzeba. Podczas podejścia do koszaru pies jest zatrzymywany i utrzymuje stado w miejscu kiedy przewodnik otwiera bramkę. Powinien pozostać w zatrzymaniu do momentu zwolnienia i kontynuowania zapędzania do zagrody. Nieco przesuwania się w kierunku zwierząt lub próba zerwania z miejsca o ile zostana natychmiast powstrzymane komenda mogą nadal dać ocenę zaliczającą. Pies, który odmawia zatrzymania lub wymaga ciągłego powtarzania komendy nie może zaliczyć testu.

ZAPĘDZANIE DO KOSZARU:

Zapędzanie powinno przebiegać gładko i skutecznie. Pies może otrzymać zaliczenie pomimo nieznacznego obskakiwania koszaru, wejścia do środka koszaru ale z natychmiastowym wycofaniem się, kilkakrotnego ominięcia wejścia przez zwierzęta itp., ale nie otrzyma wystarczającej oceny jeśli wprowadza zamieszanie w koszarze, jeśli pies wchodzi do środka za stadem i nie chce się natychmiast wycofać albo jeśli nie jest w stanie zakończyć zapędzania.

DODATKOWE UWAGI:

Jest to szczególnie ważna część oceny. Mocne strony zarówno psa jak i przewodnika a także elementy wymagające dalszej pracy powinny zostać opisane. Należy zasugerować dalszy sposób pracy, odnotować poziom trudności i kooperatywności zwierząt, opisać wszystko co mogło mieć wpływ na wykonanie zadań przez psa i przebieg próby. Całościowy komentarz powinien być dodatkiem do szczegółowych opisów pod każdą częścią egzaminu.

OPIS STADA:


Należy szczegółowo opisac zachowanie stada aby mieć podstawy do właściwej oceny zachowania psa, ponieważ rodzaj zwierząt ma znaczący wpływ na reakcje psa, szczególnie mniej doswiadczonego. Jeżeli stado okazało się słabo kooperatywne, należy zaznaczyć w opisie, czy  było wciąż możliwe do opanowania czy nie tylko słabo współpracujące ale i trudne do kontrolowania. Zwierzęta niewspółpracujące mogą być albo oporne (ciężkie do ruszenia) albo ze skłonnością do płoszenia się.

tłumaczenie: Małgorzata Wieruszewska

filmy

1649 views - 0 comments
1058 views - 0 comments
1366 views - 1 comment
1222 views - 0 comments